Persönliche
Beratung

Levering Danmark

Vi leverer meget til Danmark, til dels allerede med vores egen leveringsservice, men mest med fragtmænd. Leveringsprisen afhænger af mængden af varer og den region, hvor du bor, eller hvor dine varer skal hen. De fleste leveringer til Danmark koster mellem €100 og €250. Vores butik kan ikke beregne dette (også fordi priserne ændrer sig hele tiden) og bruger en fast pris på 140 €. Så snart vi modtager ordren (eller din forudindgivne anmodning), fastsætter vi den aktuelle pris og giver dig besked. Hvis leveringsprisen er for høj for dig, kan du bare annullere ordren. Nogle kunder kommer også til Flensborg på det aftalte tidspunkt og henter selv deres varer, hvilket så er gratis.


We deliver a lot to Denmark, partly already with our own delivery service, but mostly with carriers. The delivery price depends on the quantity of goods and the region where you live or where your goods are going. Most deliveries to Denmark cost between €100 and €250. Our shop cannot calculate this (also because prices change all the time) and uses a fixed price of €140. As soon as we receive the order (or your pre-submitted request), we will determine the current price and let you know. If the delivery price is too high for you, you can simply cancel the order. Some customers also come to Flensburg at the agreed time and pick up their goods themselves, which is then free of charge.