Persönliche
Beratung

Privacybeleid

Tenzij hieronder anders vermeld, is de verstrekking van uw persoonsgegevens niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan zal geen gevolgen hebben. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking niet anders wordt aangegeven. "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Welkom op onze website!
Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en het behoud van uw privacy, zoals wij dat ook elders verwachten.
Daarom zijn onze pagina's volledig gecodeerd, wat u kunt herkennen aan de groene naamaanduiding bovenaan de invoerregel.
Hieronder informeren wij u over de verzameling en het (minimale) gebruik van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

Serverlogbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in logbestanden (server log files). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens en de verzoekende aanbieder. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de goede werking van onze website te garanderen en onze diensten te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier
Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te nemen. Door het verzenden van uw bericht geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens.
De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van Google reCAPTCHA
Wij gebruiken de reCAPTCHA-dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website. Het doel van de query is te onderscheiden of de invoer afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerde, machinale verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google. Hiervoor wordt uw invoer doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van reCaptcha wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VS. Voor gegevensoverdrachten naar de VS geldt een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het "Privacy Shield". Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich onderworpen aan de vereisten. Door op de vraag te drukken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Klantenrekening
Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens voor bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Bij gebreke daarvan wordt geen contract gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die wij nodig hebben om de contractuele relatie te verwerken of dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde ontvangers zijn dat bijvoorbeeld de ontvangers van de volgende categorieën: Dienstverleners voor verzending, dienstverleners voor betaling, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-handelaren. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het nodig dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.
Wij gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren.
Bovendien gebruiken wij cookies om websitebezoekers vervolgens op andere websites gerichte, op interesses gebaseerde reclame aan te bieden.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van § 15 (3) TMG evenals Art. 6 (1) lit. f DSGVO vanuit het legitieme belang in de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is dus niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door in uw internetbrowser de juiste technische instellingen te kiezen, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden doorgegeven. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Hoe u in de belangrijkste browsers cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen), vindt u via onderstaande links:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gebruik van Google Analytics
Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. Daartoe zal Google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang bij de vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Om te voorkomen dat Google Analytics op alle apparaten gegevens verzamelt, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich op alle gebruikte systemen en apparaten afmelden om dit volledig effectief te laten zijn. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics deaktivieren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc.
Wij gebruiken de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website. Deze functie dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang om bezoekers van de website te richten met reclame door gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclameadvertenties weer te geven voor bezoekers van de website van de aanbieder wanneer zij andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen.
Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google Adwords conversietracering
Wij maken op onze website gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en in dit kader van conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Hier leren we het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het gerechtvaardigd belang in gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Bovendien kunt u gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Bovendien kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door de uitschakelpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen.
Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Facebook Remarketing
Wij gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook") op onze website.
Deze functie dient om bezoekers van de website gericht te benaderen met op interesses gebaseerde reclame op het sociale netwerk Facebook.
Daartoe is de remarketingtag van Facebook op de website geïmplementeerd. Deze tag maakt een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Facebook-advertenties te zien. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO voor het legitieme belang in het bovengenoemde doel.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Hiervoor kunt u de remarketingfunctie "Custom Audiences" gebruikenhier deactiveer.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van YouTube
Op onze website gebruiken we de functie voor het insluiten van YouTube-video's van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube").
YouTube is een aan Google Inc. gelieerde onderneming (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie toont op YouTube opgeslagen video's in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt er informatie over doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen vindt u in het privacybeleid van YouTube. (https://www.youtube.com/t/privacy).

Gebruik van GoogleMaps
Wij gebruiken de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de pagina's waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, zie het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar heeft u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het privacycentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VS. De Europese Commissie heeft een beschikking van gepastheid gegeven voor de doorgifte van gegevens aan de VS.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Daarvoor moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website, zoals de interactieve kaartweergave, volledig kunt gebruiken.

Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer
Wij gebruiken een enterprise resource planning systeem voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Daartoe worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan IPResearch GmbH, Abt-Degen-Strasse 13, 97475 Zeil am Main, Duitsland.

Gebruik van PayPal
Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U kunt dit vinden onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-prev?locale.x=de_DE

Duur van de opslag
Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene
Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 DSGVO: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig art. 21 (1) DSGVO.
Neem desgewenst contact met ons op. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

laatste update: 01.03.2021

Datenschutzerklärung

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens aan ons niet toegestaan. De gegevens zijn niet wettelijk of contractueel vereist, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Jij bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken ervan heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen voor zover bij de verdere verwerking wordt geen andere aanwijzing gegeven. "Persoonsgegevens": alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Welkom op onze website!

Welkom op onze website!
Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw gegevens en het behoud van uw privacy, zoals wij dat ook elders verwachten.
Daarom zijn onze pagina's volledig gecodeerd, wat u kunt herkennen aan de groene naamaanduiding bovenaan de invoerregel.
Hieronder informeren wij u over het verzamelen en (minimaal) gebruik van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

Server-Logfiles

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser doorgegeven en opgeslagen in logbestanden (server log files). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens en de verzoekende aanbieder. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de goede werking van onze website te garanderen en onze diensten te verbeteren. Het is niet mogelijk deze gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Wanneer u het contactformulier gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) alleen in de mate waarin u deze heeft verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te nemen. Door het verzenden van uw bericht geeft u toestemming voor de verwerking van de verzonden gegevens.
De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken om uw verzoek te verwerken. Uw gegevens worden dan gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Gebruik van Google reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA-dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website. Het doel van de query is te onderscheiden of de invoer afkomstig is van een mens of van een geautomatiseerde, machinale verwerking. De query omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst naar Google. Hiervoor wordt uw invoer doorgegeven aan Google en daar verder gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van reCaptcha wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VS. Voor gegevensoverdrachten naar de VS geldt een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, het "Privacy Shield". Google neemt deel aan het "Privacy Shield" en heeft zich onderworpen aan de vereisten. Door op de vraag te drukken, geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Klantenrekening

Bij het openen van een klantenrekening verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven mate. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons daarvan in kennis te stellen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming plaatsvindt. Uw klantenaccount wordt dan verwijderd.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de afhandeling van uw vragen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Bij gebreke daarvan wordt geen contract gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die wij nodig hebben om de contractuele relatie te verwerken of dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring genoemde ontvangers zijn dat bijvoorbeeld de ontvangers van de volgende categorieën: Dienstverleners voor verzending, dienstverleners voor betaling, dienstverleners voor goederenbeheer, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners en dropshipping-handelaren. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser ook na een paginawijziging te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Daarvoor is het nodig dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.
Wij gebruiken ook cookies op onze website om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren.
Bovendien gebruiken wij cookies om websitebezoekers op andere websites gericht te adverteren.
De verwerking wordt uitgevoerd op basis van § 15 (3) TMG evenals Art. 6 (1) lit. f DSGVO vanuit het legitieme belang in de bovengenoemde doeleinden.
De gegevens die op deze manier van u worden verzameld, worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Een toewijzing van de gegevens aan uw persoon is dus niet meer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van u opgeslagen.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom heeft u volledige controle over het gebruik van cookies. Door in uw internetbrowser de juiste technische instellingen te kiezen, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten worden doorgegeven. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Hoe u in de belangrijkste browsers cookies kunt beheren (inclusief uitschakelen), vindt u via onderstaande links:
Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/
answer/61416?hl=de

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Gebruik van Google Analytics

Wij gebruiken op onze website de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers. Daartoe zal Google in opdracht van de beheerder van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Op deze website is IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de VS. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang bij de vraaggerichte en gerichte vormgeving van de website.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Om te voorkomen dat Google Analytics op alle apparaten gegevens verzamelt, kunt u een opt-out-cookie instellen. Opt-out cookies voorkomen dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt. U moet zich op alle gebruikte systemen en apparaten afmelden om dit volledig effectief te laten zijn. Als u hier klikt, wordt de opt-out-cookie ingesteld: Google Analytics deaktivieren.
Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/
terms/de.html
of onder https://www.google.de/intl/de/policies/.

Gebruik van de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc.

Wij gebruiken de functie remarketing of "vergelijkbare doelgroepen" van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website. Deze functie dient om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonsgegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Er is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie beschikbaar voor gegevensoverdrachten naar de VS. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanuit het gerechtvaardigd belang om bezoekers van de website te richten met reclame door gepersonaliseerde, interessegerelateerde reclameadvertenties weer te geven voor bezoekers van de website van de aanbieder wanneer zij andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door onderstaande link te volgen en de daar aangeboden plug-in te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/
answer/7395996?hl=de

U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door de uitschakelpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/
choices/
en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen.
Meer informatie over Google Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google Adwords conversietracering

Wij maken op onze website gebruik van het online-advertentieprogramma "Google AdWords" en in dit kader van conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Hier leren we het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het gerechtvaardigd belang in gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste technische instellingen in uw browsersoftware te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Bovendien kunt u gepersonaliseerde reclame voor u uitschakelen in de advertentie-instellingen van Google. Instructies hiervoor vindt u op https://support.google.com/ads/
answer/2662922?hl=de
Daarnaast kunt u het gebruik van cookies door derden uitschakelen door de uitschakelpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken op https://www.networkadvertising.org/
choices/
en de daar vermelde verdere informatie over opt-out toepassen.
Meer informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Facebook Remarketing

Wij gebruiken de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; "Facebook") op onze website.
Deze functie dient om bezoekers van de website gericht te benaderen met op interesses gebaseerde reclame op het sociale netwerk Facebook.
Daartoe is de remarketingtag van Facebook op de website geïmplementeerd. Deze tag maakt een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook wanneer u de website bezoekt. Deze geeft aan de Facebook-server door welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Facebook-advertenties te zien. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO voor het legitieme belang in het bovengenoemde doel.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6, lid 1, f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.
Hiervoor kunt u de remarketingfunctie "Custom Audiences" gebruiken. hier deaktivieren.
Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Gebruik van YouTube

Op onze website gebruiken we de functie voor het insluiten van YouTube-video's van YouTube LLC. (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA; "YouTube").
YouTube is een aan Google Inc. gelieerde onderneming (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").
De functie toont op YouTube opgeslagen video's in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van de website. Alleen wanneer je een video bekijkt, wordt er informatie over doorgestuurd naar YouTube en daar opgeslagen.
Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door YouTube en Google, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen vindt u in het privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Gebruik van GoogleMaps

Wij gebruiken de functie voor het insluiten van GoogleMaps-kaarten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website.
De functie maakt de visuele weergave van geografische informatie en interactieve kaarten mogelijk. Google verzamelt, verwerkt en gebruikt ook gegevens van bezoekers van de pagina's waarin GoogleMaps-kaarten zijn geïntegreerd. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Google, zie het privacybeleid van Google op https://www.google.com/privacypolicy.html. Daar heeft u ook de mogelijkheid om uw instellingen in het privacycentrum te wijzigen, zodat u uw door Google verwerkte gegevens kunt beheren en beschermen. Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de VS. De Europese Commissie heeft een beschikking van gepastheid gegeven voor de doorgifte van gegevens aan de VS.
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Daarvoor moet u de JavaScript-toepassing in uw browser uitschakelen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website, zoals de interactieve kaartweergave, volledig kunt gebruiken.

Gebruik van een extern systeem voor goederenbeheer

Wij gebruiken een enterprise resource planning systeem voor contractverwerking in het kader van de orderverwerking. Daartoe worden uw in het kader van de bestelling verzamelde persoonlijke gegevens doorgegeven aan IPResearch GmbH, Abt-Degen-Strasse 13, 97475 Zeil am Main, Duitsland.

Gebruik van PayPal

Op alle PayPal-transacties is het privacybeleid van PayPal van toepassing. U kunt dit vinden onder https://www.paypal.com/de/
webapps/mpp/ua/privacy-prev
?locale.x=de_DE

Duur van de opslag

Nadat de overeenkomst volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna met inachtneming van de wettelijke, met name fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na afloop van de periode gewist, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

Als aan de wettelijke vereisten is voldaan, hebt u de volgende rechten volgens art. 15 tot 20 DSGVO: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op beperking van de verwerking, op gegevensoverdraagbaarheid.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van art. 6 (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing overeenkomstig art. 21 (1) DSGVO.
Neem desgewenst contact met ons op. U vindt de contactgegevens in ons impressum.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is.

laatste update: 25.04.2018